LĪZINGA NOSACĪJUMI

LV

SIA “Aizdevums.lv” izsniedz patēriņa kredītus:

 • Latvijas Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem vecumā no 21 līdz 80 gadiem
 • Ārvalstniekiem ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ko izsniegusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Aizdevuma nosacījumi:

 • Aizdevuma summa sākot no EUR 100 līdz EUR 5000
 • Kreditēšanas termiņš no 3 līdz 60 mēnešiem
 • Aizdevums bez pirmās iemaksas (summām virs 1400,- EUR avansa maksājums 10%);
 • Atsevišķos gadījumos kredītņēmējam var tikt pieprasīts galvotājs
 • Aizdevums tiek izsniegts personām, kurām ir regulāri un pierādāmi ienākumi, laba kredītvēsture

3 soļi līdz vēlamajam pirkumam/pakalpojumam:

 1. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā un gaidiet ziņu par līzinga apstiprinājumu
 2. Parakstiet aizdevuma līgumu attālināti
 3. Saņemiet kāroto Preci/ Pakalpojumu

Platīns:

Reprezentatīvais piemērs: Pakalpojuma cena 1000 EUR. Aizdevuma summa: 1000 EUR, atmaksas termiņš 12 mēneši. Pirmā iemaksa 0% no pakalpojuma cenas, komisijas maksa par līguma noformēšanu 50.00 EUR, aizņēmuma likme 10.79% gadā, ikmēneša apkalpošanas maksa 0 EUR, GPL 21.72%, kopēja summa atmaksai 1107.98 EUR. Ikmēneša maksājums 92.46 EUR.

 

RUS

Aizdevums.lv предоставляет кредиты:

 • Постоянным жителям Латвийской Республики в возрасте от 21 до 80 лет
 • Жителям Латвии с постоянным видом на жительство, выданным Управлением по делам гражданства и миграции Министерства внутренних дел Латвийской Республики.

Условия кредитования:

 • Срок кредитования от 3 до 60 месяцев
 • Кредит без первоначального взноса (для сумм свыше 1400 EUR предоплата 10%);
 • В некоторых случаях может потребоваться поручитель
 • Кредит выдается лицам со стабильным и подтвержденным доходом, хорошей кредитной историей

3 шага до желаемого продукта:

 1. Заполните заявку на сайте и дождитесь сообщения о подтверждении кредита
 2. Подпишите кредитный договор дистанционно
 3. Получите желаемый товар/услугу

Platīns:

Репрезентативный пример: Стоимость товара/ услуги 1000 EUR. Сумма кредита: 1000 EUR, срок погашения 12 месяцев. Первый взнос 0% от стоимости услуги, комиссия за исполнение договора 50,00 EUR, ставка по кредиту 10,79% годовых, ежемесячная плата за обслуживание 0 евро, годовая 21,72%, общая сумма составляет 1107,98 EUR. Ежемесячный платеж 92,46 EUR.

 

ENG

Loans issued by Aizdevums.lv for:

 • Permanent residents of the Republic of Latvia aged 21 to 80 years
 • Residents of Latvia with permanent residence permit issued by the Citizenship and Migration Department of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Latvia.

Loan conditions:

 • Loan period from 3 to 60 months
 • Loan without down payment (for amounts over EUR 1,400 prepaid 10%);
 • In some cases, a guarantor may be required
 • Loan is issued to persons with stable and confirmed income and good credit history

3 steps to the desired Product/Service:

 1. Fill the application on web page and wait for the further loan information
 2. Sign the loan agreement remotely
 3. Get Your Desired Item/Service

Platīns:

Representative example: Value of goods/ services EUR 1000. Loan amount: EUR 1000, maturity 12 months. The first installment is 0% of the cost of the service, the performance fee is EUR 50.00, the loan rate is 10.79% per annum, the monthly service fee is 0 euros, the annual fee is 21.72%, the total amount is EUR 1107.98. Monthly payment EUR 92.46.